کارکنان

مدیر اجرایی
جین کلنی میلز

مدیر عملیات
داستین لاسلی

انبار دانشیار
دلانته جیمز

مدیر داوطلب
تریسی ارباو

متخصصان تغذیه ثبت شده
مونیکا دیویس / سامانتا ون دایک

هماهنگ کننده مشارکت جامعه
پائولا کواروبیاس

برنامه و دستیار اداری
تایلر اسمیت

دستیار تولید
وین بالارد

متخصصین مصرف
جیمز اولیری
حمیده احسانی
مگی پین

اشپزی samples_1100px_mm

تظاهرات دستور العمل با متخصص تغذیه متخصص تغذیه ثبت شده ما، مونیکا دیویس و داوطلب بث بونر.

هیئت مدیره

صندلی
امی اولیری

معاون رئیس
جنیفر سولزبرگر

خزانه دار
جی کرمیت اندرسون

وزیر
لورنا جروم

صندلی گذشته
جیم برلین

مدیره
اسمرالدا اموس
جری دنی، بنیانگذار، مدیر بازنشسته
تاشا دورت
جان بی گریفین جونیور
نیت هیکسسون
استفانی لیمن
بیل شوئلور
سوزان توماس